Om Revisorerna

Revisorerna Ohlsson, Bjurenheim & Wigell erbjuder moderna och kvalificerade revisionstjänster och kompetent rådgivning. All kompetens finns samlad på vårt kontor vilket bidrar till effektivitet och raka kundkontakter.

Vår långa erfarenhet har gett oss många återkommande uppdrag och etablerat oss som en pålitlig partner för ett stort antal, främst små och medelstora, företag. Vi arbetar alltid nära våra kunder, efter höga krav på kvalitet och självklart enligt god revisionssed.

Vi hjälper gärna dig också. Kontakta oss så börjar vi med att kartlägga dina behov. Klicka här för kontaktuppgifter.

Om Revisorerna i Varberg